Project Description

קיוביקים בשילוב עץ וזכוכית. הקמת קומת האופן ספייס של החברה בירושלים. הלקוח הציג תפיסה עיצובית מגובשת והתכנון בוצע על ידי מחלקת התכנון האורגנית של החברה. המוצר שנבחר הוא קיוביקים המשלבים מחיצות בעובי 10 ו 3 ס"מ. העץ שנבחר אלון מבוקע בשילוב בד, זכוכית ומסגרת שחורה שהשתלבו עם העיצוב הפתוח פסי התאורה ותקרת הבטון החשוף. כל עמדה כללה משטח עבודה לבן עם קנט שחור, ארגז מגירות וארונית איחסון.

קיוביקים בשילוב עץ וזכוכית. הקמת קומת האופן ספייס של החברה בירושלים. הלקוח הציג תפיסה עיצובית מגובשת והתכנון בוצע על ידי מחלקת התכנון האורגנית של החברה. המוצר שנבחר הוא קיוביקים המשלבים מחיצות בעובי 10 ו 3 ס"מ. העץ שנבחר אלון מבוקע בשילוב בד, זכוכית ומסגרת שחורה שהשתלבו עם העיצוב הפתוח פסי התאורה ותקרת הבטון החשוף. כל עמדה כללה משטח עבודה לבן עם קנט שחור, ארגז מגירות וארונית איחסון.