Project Description

אורן מזרח, חברה מובילה בתחום הביטוח והפנסיה. הפרויקט בוצע בשיתוף האדריכלית מיטל מירון -עיצוב פנים. הבקשה הייתה לקבל מוצר שישתלב עם הקו העיצובי של החברה. מחיצות האופן ספייס עוצבו כך שישתלבו עם החלל הקיים. לחלק התחתון של המחיצות הודבקה מדבקה עם גרפיקה שהפכה לחלק בלתי נפרד מהמוצר המוגמר.

אורן מזרח, חברה מובילה בתחום הביטוח והפנסיה. הפרויקט בוצע בשיתוף האדריכלית מיטל מירון -עיצוב פנים. הבקשה הייתה לקבל מוצר שישתלב עם הקו העיצובי של החברה. מחיצות האופן ספייס עוצבו כך שישתלבו עם החלל הקיים. לחלק התחתון של המחיצות הודבקה מדבקה עם גרפיקה שהפכה לחלק בלתי נפרד מהמוצר המוגמר.